IŞIK YÜZLÜ ÇOCUKLARIMIZ İÇİN…
“BİR ADIM” KAMPANYASINA ÇAĞRI!

Merhaba,
Ben Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Ormanlı Belediyesi’nde bulunan Ormanlı Çok Programlı Lisesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenliği yapmaktayım. Görev yapmakta olduğum okula yeni atanmış olup okulun fiziki ve donanımsal imkânsızlıklardan ötürü yaşadığım birkaç zorluk hakkında sizlere bilgi verip sizden bir konuda yardım isteyeceğim.
Görev yaptığım okul, ilçe merkezine 25 km. uzaklıkta olup civardaki 15-20 köyden gelen öğ-renciler ile eğitim-öğretim sürdürülmektedir. Okul, barındırdığı kitapların sayısı ve niteliği olarak ol-dukça zayıf durumdadır. Ancak bu zayıf imkânlara rağmen gururla söyleyebilirim ki öğrencilerimin kitaplara ve okuma eylemine olan ilgileri son derece güçlüdür. Tamamı köylerden gelen bu öğrencilerin, bugüne kadar şahit oldukları yetersiz sosyo-kültürel deneyimlerinden istifade ederek, bu dezavantajı kullanarak içlerindeki eksik kalmış keşfetme duygularını okuyarak kazanmalarını, kitaplar ile yeni deneyimler yaşamalarını istiyorum. Öğretmenliğe başladığım tarihten itibaren yaptığım çalışma ve gözlemlerim neticesinde öğrencilerimde kitaba karşı büyük bir ilginin olduğunu fark etmiş bulunmaktayım. Ancak gerek yörenin gerek okulun gerekse öğrencilerin sahip olduğu kısıtlı maddi olanaklar nedeniyle kitap okuma eyleminde yeterli canlılığı sağlayamıyor, verim alamıyorum. Öyle ki Kitap Dostları Buluşması adıyla düzenlemeyi istediğim etkinliğin, öğrencilerimin ve okulumuzun yeterli sayıda kitaba sahip olmaması nedeniyle iptal edilmesi, benim ve öğrencilerim açısından üzüntü verici bir durum oluşturmuştur.
Her şeyin parayla ölçüldüğü dünyada, yüreği temiz zihinleri capcanlı öğrencilerimin bu adaletsiz ölçütün kurbanı olmalarını istemiyorum. Sırf kâğıt banknotları olmadığı için istediği kitabı okuyamayacak olan öğrencimin yaşadığı durumu ne vicdanıma anlatabiliyor ne de bu sistemi zerre kadar adaletli buluyorum. İnsanı; salt biyolojik bir canlı olmaktan çıkarıp onu diğer canlılardan farklı özelliklere sahip kılan, düşündüren, bilgilendiren, hayal dünyasını sınırsız kılan, yaşamayı öğreten, vicdan sahibi yapan, en önemlisi insanı insan yapan “kitaplara” ulaşabilmemiz, onlara dokunabilmemiz, her biri sırlı bir sandık olan sözcükleri aralayabilmemiz için illa ve tek şart olarak üzerinde resimler, sayılar ve renkler olan o kâğıda sahip olmamız mı gerekiyor? Öğrencilerimin iyi insan olma çabası, hayalleri, hatta sadece okuma eylemine olan ilgileri, kitaba sahip olmak için yeterli tek ölçüt olamaz mı? İlla ki resimli, yazılı, sayılı bir şeyler istiyorsanız şayet güzel resim yapabilen, şiir yazan ve yazmaya hevesli, matematiğe hayran, çok renkli düşleri olan nice öğrencim var. Sizce bunlar, kitap sahibi olmak için yeterli ölçütler olamaz mı?
Bir sene önce, hayalleri olan bir öğrenciydim; bugün ise hayalleri olan bir öğretmenim. Sadece hayal kurarak ve isteyerek hayatımızda iyi bir şeyler olabileceğini, bir şeylerin değişebileceğini öğrencilerime de göstermek, anlatmak ve bunu onlara da yaşatmak istiyorum. Ben onlar için bir adım attım ve siz okurlardan da bu adıma ortak olmanızı istiyorum. Okurların, okumak isteyenlerin halinden anlayacağını düşünüyor ve sizlerden sadece “kitap” istiyorum.
Köylerden gelen bu öğrencilerimin hayatlarında “kitap” ile bir fark yaratmak bugün en büyük hayalim. Net bir şekilde söyleyebilirim ki karşımda attığımız bir adıma karşı on adım gelecek istekli ve inançlı bir topluluk, genç bir kitle mevcuttur. Ünlü düşünürün dediği gibi: ”Bir yıl sonrasını düşünüyorsan tohum ek, on yıl sonrasını düşünüyorsan ağaç dik, yüz yıl sonrasını düşünüyorsan insan yetiştir.”
Bugün, bu güzel çocuklar için atılmış her adım, yarın bizlere inanıyorum ki fazlasıyla geri dö-necektir.

Onur UZUN
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni
Ormanlı Çok Programlı Lisesi
Ereğli/ZONGULDAK

37%
63%