Sabitfikir
Künye | Yazarlar | Giriş Yap
sabitfikir - dergi

Dosya


Dosya

Gezi'den sonra edebiyat
Toplam oy: 583
Gezi Direnişi'nin birinci yıldönümü geldi. Türkiye'nin genelde katliam ve darbelerle örülen feci tarihine güzel bir tarih eklendi: 31 Mayıs. Bu vesileyle, geçen yıldan bu yana "Gezi Edebiyatı" ya da 12 Mart, 12 Eylül benzetmesiyle gidersek, "31 Mayıs Edebiyatı" namına neler yapıldı, olup bitenler kimlere nasıl ilham verdi bir bakalım.

İlginçtir, Gezi Direnişi esnasında en çok kullanılan kelimelerden biri de “hikaye” olmuştu. Büyük, kolektif hikayelere sahip olmayan, atomize, sinik bir varoluşa saplanıp kalmış bir kuşak Gezi ile birlikte aniden bir “büyük hikaye”nin, ortak bir tarihin parçası oldu. Aslında olay, “Anlatılan senin hikayendir”den “Yaşanan senin hikayendir”e dönüştü. Edebiyat ve hikaye sokaktaydı, “Kitabı kapat, şiir sokakta” gibi sloganlar duvarlardaydı; sanatçılar olası en büyük enstalasyon örneği olarak sokağı, Taksim Meydanı’nı, barikatları gösteriyor, sanatın gerçek yerinin sokak olduğunu söylüyorlardı. Sinemacılar da öyle...

 

Tiyatro da sokakta yapılıyordu; karşılıklı etkileşime dayanan sokak performansları tiyatro programlarının yerini aldı. İptal edilen konserler, festivaller “kültür endüstrisi”nin korunaklı, yapay sahnelerine sıkışmış müziğin asıl yerinin sokak olduğuna işaret ediyordu. Sokağın uğultusu, gürültüsü, sloganına eklenen enstrümanlar bir büyük şarkının parçası oluyordu.  Peki bu yaşanan hikaye, yazılı hikayeye, yani edebiyata nasıl dönüşecekti? Kim, ne zaman bu büyük hikayenin detaylarını, ara damarlarını yazacaktı?

 

Gerçek edebiyatın ortaya çıkması için bu büyük sarsıntının üzerinden bir vakit geçmesi gerektiği konusunda hemen herkes hemfikirdi. Hemen oturulup kağıda dökülecek hikayeler niyeyse herkese pek “edebi” olmaz gibi geliyordu. Şimdi Gezi Direnişi’nin birinci yıldönümü geldi. Türkiye’nin genelde katliam ve darbelerle örülen feci tarihine güzel bir tarih eklendi: 31 Mayıs. Bu vesileyle, geçen yıldan bu yana “Gezi Edebiyatı” ya da 12 Mart, 12 Eylül benzetmesiyle gidersek, “31 Mayıs Edebiyatı” namına neler yapıldı, olup bitenler kimlere nasıl ilham verdi bir bakalım.  

 

Siyaset edebiyata nasıl girer?

 

Elias Canetti edebiyata belki de aşırı-anlam yükleyerek “Yazarların görmediği şey olmamış demektir” demişti. Yani, hikayesi yazılmayan şey, bir anlamda toplumsal bellekte, tarihte yer alamazdı. Edebiyatla siyasetin münasebeti de bu açıdan mühim. Türkiye gibi büyük toplumsal travmalarla dolu olan ve resmi tarihin bu travmaları örtbas etmekle, hüsnütabirlere bürümekle, yok saymakla meşgul olduğu bir ülkede “politik roman” ya da “tanıklık edebiyatı” büyük bir boşluğu doldurduğu için büyük önem taşıyor. Toplumsal tarihi, “büyük olaylar”ı anlatan romanlar bir bakıma bir “alternatif” tarih, hissiyat ve bakış koridoru sunuyor. Bu büyük olayları kişisel tecrübenin ve bakışın filtrelerinden ve edebiyatın aygıtlardan geçirerek aktaran romanlar, hikayeler ve şiirler, yaşananları soğuk ve mesafeli bir belge-malzemesi olmaktan çıkarıp insana daha yakından temas eden bir “hissiyat-ifadesi”ne dönüştürüyor. Edebiyatçı ile mesela bir sosyolog ya da tarihçiyi ayıran şey de burada ortaya çıkıyor herhalde. 12 Mart’ı Füruzan ya da Sevgi Sosyal’dan, 12 Eylül’ü Bilge Karasu ya da Latife Tekin’den okumak, bünyede tarih okumaktan çok daha kalıcı etkiler bırakıyor. Bu bakımdan Canetti’nin sözü ve yazarlara atfettiği anlam doğru ve yerinde olabilir.

 

Mevzuyu Gezi edebiyatına getirmeden önce edebiyat-siyaset meselesine dair zihin-açıcı bir metafordan bahsetmek istiyorum. Gezi vakası üzerine çıkan Gezi, İsyan, Özgürlük başlıklı derlemede, Burhan Sönmez’in edebiyatın siyasete nasıl yaklaşması gerektiğine dair bir yazısı var. Yazıya Márquez’den bir alıntıyla başlıyor: “Gerçeğin evine ön kapıdan değil, arka kapıdan girilir.” Bu alıntıyı da edebiyatın siyasi gündemle kurduğu ilişkiye bir metafor olarak kullanıyor. Yani sağlam edebiyat siyasi “olay”a ön kapıdan değil, edebiyat dolayımıyla, edebiyatın aygıtlarını kuşanarak “arka kapı”dan girmelidir. Ön kapıdan giren eserler, birer tanıklık-belgesi olmaktan öteye pek geçemezler. Tabii, gerçek denen şeye metaforla, üslupla, ironiyle girebilmek için de biraz zaman gerekiyor. Eşzamanlı yazılan şeyler acelecilikleriyle “ön” kapıda takılıp kalabiliyorlar. Dolayısıyla, burada sorduğumuz soru için biraz erken olabilir. Alacağımız cevaplar da ister istemez “ön” kapının eserleri olabilir. 12 Mart ya da 12 Eylül edebiyatı külliyatının oluşması için aradan yıllar geçmesi gerekmişti.  

 

Burada 12 Mart ve 12 Eylül ile Gezi’yi kıyaslamak aslında kategorik olarak yanlış da olabilir. 12 Mart ve 12 Eylül biriken bir toplumsal değişimi ve enerjiyi yok eden birer darbe iken, 31 Mayıs biriken bir toplumsal baskıyı üzerinden atan bir ayaklanmaydı. Yani, 12 Mart ve 12 Eylül bir son iken, Gezi –hep söylendiği gibi– bir başlangıçtı. 12 Mart ve 12 Eylül’de karanlık çökerken ve bu romanların isimlerine de yansırken (Bilge Karasu’nun Gece’si, Leylâ Erbil’in Karanlığın Günü, Latife Tekin’in Gece Dersleri gibi) Gezi’de yeni bir ışık parıldıyordu. Dolayısıyla 12 Mart ve 12 Eylül edebiyatına ağır, kara bulutlar ya da kaybedilmiş bir geçmişe ve olasılıklara yakılan buruk ağıtlar veya da öz-hesaplaşmalar, kapanma, karanlık ve klostrofobi hâkimken; Gezi’nin hissiyatına daha çok açılma, renklenme ve yeni başlangıçlar hâkim. Bu nedenle Gezi’nin edebiyatı henüz pek yazılmamış olsa da, onu besleyecek dil eski “politik” dilden çok daha farklı.

 

Gezi'nin "politik" dili

 

Gezi’de yaşanan şey bir toplumsal patlama olduğu gibi, Bakhtin’in karnavalesk çoksesliliğini akla getiren bir söylem ve dil patlamasıydı. Duvarlar ve sloganlar daha önce hiç olmadığı kadar yaratıcı ifadelerle doluydu. Eski politik dilin “kahrolsun/yaşasın”la sınırlı olan sloganlarının yerini, iktidarla ve dahi kendisiyle dalga geçebilen, edebiyat ve felsefeden beslenen, alaycı, çok katmanlı bir dil aldı. Kendi acısıyla ve iktidarla dalga geçebilen bu dil yeni bir direniş biçimi olarak “mizah ve direniş” gibi birçok yazının konusu oldu. Şahsen ben de böyle bir yazı yazmış ve iktidarın “dalga geçilme korkusu”nu ifade eden gelotofobiden ve her kahkahanın “minik bir devrim olduğundan” (Orwell) bahsetmiştim. Hakikaten öyleydi. Direnişin ilk günlerinden itibaren feci bir polis saldırısı olmasına karşın direnişçiler muzipliği, yaratıcılığı elden bırakmıyordu.  “Kahrolsun bağzı şeyler”, “Tomalara göğüs geren, işte benim Zeki Müren”, “Polis kardeş gerçekten gözlerimi yaşartıyorsun”, “Ay resmen devrim”, “Mustafa Keser’in askerleriyiz” gibi sokak yazıları gündelik hayatın içinde, çok farklı hassasiyet ve bakışları kapsayan bir politik dil oluşturdu.

 

Gezi bu açıdan, başka birçok açıdan olduğu gibi, Mayıs 68’i andırıyordu. Mayıs 68 de farklı toplumsal katmanların dilini bir araya getirmiş ve dünya siyasi diline “Kaldırım taşlarının altında kumsal var” ve “Can sıkıntısı karşı-devrimci bir eylemdir” gibi zihin açıcı duvar yazıları ve sloganlar bırakmıştı. Gezi’nin bu çok katmanlı ve yaratıcı dili, olası bir Gezi edebiyatı için hem bir zihin açıcı kaynak hem de bir “zorluk” teşkil ediyor. Eski yansıtma kuramını anarak soralım; edebiyat bu Bakhtinvari söylem-çeşitliliğini, dilsel yamalı bohçayı nasıl yansıtacak? 

 

 

 

 

İlk Gezi-kitapları furyası: Gezi Reyonu

 

Gezi’nin yayın dünyasına yansıması çok hızlı oldu. Daha direniş devam ederken, çoğunlukla Gezi’deki sloganların ve fotoğrafların bir araya getirilmesinden ibaret kitaplar yayımlandı. Bunlar acele hamleyle “kâr” elde etmek, Gezi’den nemalanmak isteyen kitaplar olarak görüldüğü için pek ciddiye alınmadı. Daha sonra Direnişçinin Günlüğü tadında gezi olaylarını, Taksim’de kurulan komünü anlatan kitaplar yayımlandı. Bunların biraz daha “edebi” bir iddiası vardı ama yukarıda bahsettiğim kötü edebiyat yöntemine uyup Gezi olaylarına “ön kapıdan” girmeye çalışıyorlardı; bu yüzden olmadı, maya tutmadı. Daha yazın ortasında bu tip kitaplar kitapçılarda bir “Gezi reyonu”nun oluşmasına yetecek kadar çoğaldı.

 

Gezi Direnişi’ne katılanların çoğu hem bu kitapları merak ediyor hem de yayın dünyasının bu hızlı kapitalist refleksine şüpheyle bakıyorlardı. “Komün dedik, alternatif hayat dedik ama bak Gezi metalaştı bile” türünde bir histi bu. Haklıydı da. Sonra bu tanıklıklara ek olarak Gezi’yi çözümlemeye çalışan “sosyoloji” kitapları patlak verdi. Bunların en ünlüsü Emre Kongar ve Aykut Küçükkaya’nın Türkiye’yi Sarsan Otuz Gün alt başlıklı Gezi Direnişi kitabıydı. Bu kitap da aceleciliğiyle sadece şüphelere yol açmanın yanı sıra, biraz da alay konusu oldu. Yani hemen herkesin ortak bir hissi vardı: Gezi’ye dair anlatıların, derlemelerin ve sosyolojik çözümlemelerin daha ağırkanlı hazırlanması gerekiyordu. Tabii işin bir de şu yönü vardı: Gezi üzerine bir kitap yayımlamak Gezi’nin bittiğini varsaymak demekti. Zira kitap denen nesne, olaylar geliştikçe otomatikman güncellenebilen bir şey değildi. Bu yüzden, Gezi çeşitli şekillerde patlak vermeye devam ederken, Gezi’yi bir kitabın sınırlarında sabitlemek doğru değildi.  Velhasıl “Gezi reyonu” kitaplarında bariz bir özensizlik vardı; içerik ve tasarım olarak genelde aceleye getirilmiş kitaplardı bunlar, ama tabii, vaziyet tamamen kötü değildi. Nadiren iyi örnekler de çıktı.

 

 

 

 

Gezi edebiyatı      

 

Gezi edebiyatı namına ilk kayda değer yayın, Kahrolsun Bağzı Şeyler adlı hikaye derlemesi oldu. Bu derlemede yirmi sekiz yazar mevzuyu farklı yönlerden ve çeşitli edebi aygıtlara başvurarak ele alıyordu. Buna benzer bir derleme de Nalan Barbarosluğu’nun editörlüğünde Biber Gazı Öyküleri adıyla çıktı. Evet, roman için daha beklemek gerekiyor olabilir ama öyküler yazıldı. Bu öyküler birkaç temel tematik ve edebi damarı takip ediyor ve bundan sonra oluşacak edebiyat için bir anlamda ilk işaretleri veriyor.

 

Bu damarlardan ilki, klasik fabl-yabancılaştırma formuna başvurup olanları hayvanların gözünden, Gezi Parkı üzerinde uçan bir kuşun ya da parkın müdavimi bir köpeğin gözünden anlatmak. Böyle yazılan hikayeler hem yabancılaştırma efektiyle insanlık haline dışarıdan bir bakış sağlıyor hem de metaforiğin yanı sıra, literal anlamda da “hayvan” dünyasında yaşananları hatırlatarak, insan-merkezci bir bakıştan insanı uzak tutuyordu. Gezi Direnişi esnasında gaz bombalarından kaç kuş, köpek ve kedinin etkilenip öldüğünü de düşünmeye vesileydi bunlar. Fabl tekniğini kullanan hikayelerin yaptığı bir şey daha vardı; insan-hayvan hiyerarşisini ortadan kaldırıp, insanı birçok suçun müsebebibi olan “insan kibri”nden kurtarıyorlardı. Gezi Direnişi’nin temelde “doğa için” bir ayaklanmayla başlamış olması da bu “hayvan” hikayelerini daha bir isabetli kılıyordu.

 

Hikayelerde görülen bir diğer damar da “eski kuşak-yeni kuşak” mukayesesiydi. Gezi esnasında çokça yapılan 68-78 kuşağı karşılaştırmaları da, böylece, hikayelerdeki yerini alıyordu. Eski, sert devrimcilerin “hafif” buldukları yeni nesil eylemcilerle yüzleşmeleri, aslında eski sol geleneğin kendisiyle de yüzleşmesini sağlaması açısından önemliydi. Hikayeler de bunu yansıtıyor, sert, uzlaşmaz, gerontokratik devrimci figürler yeni nesli “anlar” hale geliyordu. Bu hikayeler 80 darbesinden bu yana uyuyan bir neslin uyanışını gözyaşları içinde izleyen eski siyasi nesle iade-i itibarda da bulunmaları açısından önemliydi.

 

Bir diğer kanal da yaşanan vahşeti ve akıl almaz devlet baskısını “distopik” bir manzara içinde, birer bilimkurgu hikayesi olarak anlatmaktı. Şimdiki zamanda mevcut olan otoriter temayülleri uç noktaya taşıyan bu hikayeler de kapitalizmin ve soğukkanlı ultra-rasyonalizmin varabileceği noktaları gösteriyordu. Evet, Gezi Parkı sadece “şenlik” değildi; 1984 gibi distopyaların gerçek hayatta nasıl işlediğini gösteren feci bir devlet mekanizmasının gölgesini de taşıyordu.

 

Hikayelerin yöneldiği bir diğer kanal da olanları öteki tarafın, yani polisin gözünden anlatmaktı. Misal eski solcu bir polisin ya da oğlu eyleme katılan bir polisin yaşadığı bocalama bu hikayelerin temel gerilimini oluşturup çok küçük bir güzel olasılığa, polisin halkın yanına geçmesine göz kırpıyordu. Brezilya’daki direnişte yaşanan o saf değiştirmeler, silah bırakmalar burada maalesef hiç olmadı, hikayelerde de olmuyor, bu bakımdan romantize değil, gerçekçi hikayelerdi bunlar.

 

Gezi Direnişi, parkın –ve dolayısıyla– şehrin tarihine dair bir dizi tartışmayı başlatmıştı. İktidarın zamanı geri alıp Topçu Kışlası’nı yeniden inşa etme –aslında bir bakıma Kemalist projenin simgelerini yok etme– girişimi, bu tarih tartışmalarının kaynağıydı. İşte bu tarihi ve daha da gerisini, Topçu Kışlası’ndan da öncesinde Ermeni Mezarlığı olduğu tarihini kurcalayan hikayeler de yazıldı.

 

Tabii ki direnişe bir de aşk açısından yaklaşan hikayeler var;  barikat aşkları, gaz bombasıyla yaşaran gözlerin aşkı, talcid-su karışımına bulanmış beyaz suratlardaki gülümsemelerin aşkı, polisten kaçarken sığınılan evlerdeki klostrofobiyi dağıtan aşklar... “Aşk örgütlenmektir abiler,” lafının sıkça hatırlandığı bir direnişten tabii ki aşk hikayesi çıkacaktı. 

 

Bu hikaye, tema, üslup çeşitliliğinin kapsamadığı noktalar tabii ki vardı. Mesela, veganaktivistlerin, neo-hippilerin, LGBTT’lerin, Kürtlerin ve İstanbul dışında yaşananların hikayesi pek yazılmadı. Zamanla bunlar da yazılacaktır. Gezi esnasında bir tweet ya da duvar yazısında şöyle bir şey deniyordu: Sen daha dur, bu işin edebiyatı, filmi, müziği olacak..

 

Bütün bu bahsettiğim anlatı damarlarını neredeyse kapsayan bir çizgi roman da yayımlandı; Kemal Gökhan Gürses’in Ya Ameliyatlı Yerime Gelseydi’si. İroni dozu yüksek, mevzu olarak da kapsayıcı olan çizgi romanda Gezi Parkı’na AVM inşa edecek müteahhittin oğlu eylemlere katılır, kördür ama tam bir Yeşilçam filmi gibi, körken gözleri açılır. Hikaye zaten bu “Gezi Direnişi gözlerimi açtı” metaforunun gerçeğe dönüşmesiyle başlıyor. Sonra Hasan’ın hikayesi üzerinden babasının “Akbalta” inşaatın sahibi (evet, hem ak hem balta, iyi gönderme) Asım Akbalta’nın iktidar ilişkileri ortaya dökülüyor. Bir yandan da, Gezi Parkı’ndan sonra Hasan’la tanışıp evlenen Rümeysa üzerinden de antikapitalist Müslümanlar yad ediliyor. Kitabın iyi yaptığı bir şey de, Hasan’ı bütün o klasik Gezi fotoğraflarının fotoğrafçısı yaparak Gezi’ye dair bir hafıza şeridi çıkarması. Gürses bütün bunları yaparken bir “eski devrimci” olarak kendisini de sorguluyor. 80 öncesi politik bir gazeteci olan Gürses 80 sonrası reklamcılığa geçmiş. Hasan’la ve Gezi’yle karşılaşması onu kendini sorgulamaya sevk ediyor. Hatta, çizgi romanın sonunda bir sonraki projesini şöyle açıklıyor: “Benim 12 Eylül öncesi halim, şimdiki halimle karşılaşıyor, nasıl?”

 

Gezi’nin romanı henüz yazılmadı ama Gezi’nin kısmi yansımasını mesela Ahmet Ümit’in Beyoğlu’nun En Güzel Abisi ya da Necati Tosuner’in Korkağın Türküsü’nde görmek mümkün. Ümit’in romanı maalesef olaya ön kapıdan girme çabasından ve Gezi’yi siyaseten yanlış bir romana arka fon malzemesi yapmaktan ileri gidemiyor. Tosuner’in romanıysa bir nebze daha iyi işlenmiş, arka kapıya ulaşmaya daha yakın. Kişisel varoluş ve hayat sorgusunun sürdüğü dağınık ve varoluşçu bir metin olan Korkağın Türküsü ikinci kısmında Gezi Direnişi’ne de değiniyor; “usançtan dirence” geçişi yer yer iyi anlatıyor ama derinliğiyle insanı etkileyen değil, propagandif, hazır-kesim cümlelerle yüzeyde dolaşan aceleci bir monolog olmaktan kurtulamıyor.

 

Gezi Direnişi elbette bir günde doğmadı. Gezi’nin öncesinde yaşanan ağır baskının dayanılmaz hale geldiği anda patlak verdi. Bu Gezi-öncesi baskı halinin anlatısını, Leylâ Erbil’in vefatından önce yazdığı Tuhaf Bir Erkek’te bulmak mümkün. Gezi-sonrası yazılanlardan çok daha ikna edici olan bu deneysel anlatıda, iktidarı Gorgo temsil ediyor. Gorgo’lar ülkedeki feci baskı geleneğini yeni yöntemlerle sürdürürken, Erbil gizlice faaliyetlerine devam eden bir “özgürkalmışbeyinlerörgütü”nden bahsediyor. Ama ülke tarihindeki katliamlardan bahseden Erbil, iyi bir politik anlatı kurma fırsatını maalesef o bildik Cumhuriyetçi temayülü yüzünden ıskalıyor. Cumhuriyet bayramının yasaklanmasından “biz laikler” olarak duyduğu rahatsızlığı ifade ederken, insanları yargılanan askerleri savunmak için Silivri’ye davet ederken, “oğlanları imam kızları hafize yapacaklar” diye yakınıp İslamofobiyi körüklerken, Gezi Parkı’nda tek taraflı bakışları ve statükocu halleri yüzünden eleştirilen, “Mustafa Kemal’in Askerleri”nin sığlığına saplanıp kalıyor.

 

Bundan sonra Gezi Direnişi’ni kim yazar bilinmez ama benim iki güçlü adayım var. Hayatta olsalardı acımasız ironisiyle Oğuz Atay’ı, dil ve siyaset arasındaki bağlantıya dair şuuru nedeniyle de Bilge Karasu’yu yazardım listeye. Onların yokluğunda, hem dili mikroskobik bir hassasiyetle işleyebildiği hem de siyasi anlamda kapsayıcı bir angajmanı olduğu için Latife Tekin’e ya da gerçek bir doğa ve direniş destanı yazabileceği için Yaşar Kemal’e güvenebiliriz.

 

 

 

 


 

 

* Görsel: Sedat Girgin, Burak Dak, Ethem Onur Bigiç, Mert Tugen

 

 

Yorumlar

Yorum Gönder


Bu yazıda bahsedilen türlerdeki eserlere yeterli bir şekilde değinildiğini farz edelim buna rağmen yazı konusunun dergilere özellikle şiir basan dergilere sıçramaması bana ilginç geldi çünkü onlarca şiir okudum Gezi'nin getirdiği. Gezi yeni bir şiir getirdi mi, bilmiyorum ama şiire katkı yaptığı ve onu iyi kullandiğı kesin. Yazının bir yerindeki iktidarla ve kendiyle dalga geçme durumu harika bir buluş. Bu, şiiri yeniden yorumladı diye düşünüyorum

43%
57%

O derleme öykü kitabının ismi; "Bağzı Şeylere Öyküler" idi. Ve bence öyküler hakkında yazdıklarınız biraz da olmasını istediğimiz gibi, yani maalesef öyküler bu derece gerçekleştirememişlerdi sizin bahsettiğiniz olguları, duyguları anlatmayı..

53%
47%

Yeni yorum gönder

Diğer Dosya Yazıları

Harry Potter serisinin yazarı J. K. Rowling’in Twitter’ı (@jk_rowling) en aktif kullanan yazarlardan biri olduğu malum. Geçtiğimiz günlerde, depresyonla boğuşan Sally isimli bir Harry Potter hayranının sosyal medyada paylaştıkları, Rowling’i harekete geçirdi.

Kalabalık ve karmaşık bir dünyada olup bitenleri anlamlandırmaya çalışırken, kimi zaman topladığımız verilerin çokluğundan başımız dönüyor ve her şeyi basitleştirecek bazı teorilere teslim olmayı tercih edebiliyoruz: Her şey bir şer kaynağından doğuyor ve gördüklerimizin hepsinin arkasında hep o şer şebekesi bulunuyor!

Zifiri karanlık bir gelecek tasviri, yozlaşma içindeki kaotik şehirler, teknolojinin yetişilemez hızıyla, insan olmaya, hakikate, dünyadaki varoluşumuza dair tüm tanımların sürekli yeni baştan yazıldığı kaygan bir zemin... Richard K.

“Dünyalaşmak.” Üstün Akmen, Müşfik Kenter’in ardından kullanmıştı bu kavramı, “sanatçılığı dünyalaşmıştır,” demişti. Evrenselliğin yerlilik karşısında eskidiği, hatta olumsuzlaştığı günler için ne kadar taze ve içinde hasım barındırmayan bir sözcük.

Bilim dünyasının kapılarının kadınları içeri almamak için her türlü bariyerle donatıldığı Victoria döneminde, botanik pek çok kadın için sanat ve bilimin kol kola gittiği bir pratiğin olanaklarını barındırıyordu. Bu kadınlar arasında hiç beklenmedik bir isim de vardı: Şiirleriyle kendisinden sonra gelen sayısız kuşağı etkileyen Emily Dickinson.

 

Söyleşi

 

Emily Gould ile söyleşi // Zeynep Şen


ŞahaneBirKitap

Hayal edin. Bir mutluluk ve özgürlük hayali olsun ama bu. Bireysel, hatta bencilce isteklerinizi de kapsasın, tüm dünyayı ve insanlığı da içine alsın. Geleceğe dikin gözünüzü, tüm tarihi, geçmişi, mitleri, efsaneleri, masalları da koyun çantanıza. Sıkıcı olmayı unutun ama, eğlenceli, alaycı, neşeli, uçucu bir hayal dünyası kurun...

FikriSabit

Fikri Sabit, Ursula K. Le Guin'le aynı fikirdedir ey okur, edebiyat her zaman küçük bir kalabalığın ilgisini çeker, geriye kalan, kitlesel olan her şey doğası gereği poptur, piyasadır.

Geçtiğimiz hafta iki edebiyat dergisi –İzafi Dergisi ile Sarnıç Öykü-, kapandığını açıkladı arka arkaya. Hemen hemen aynı anda gelen bu iki haberin, bizim edebiyat ortamımız için bir haber değeri yok, maalesef. Ne de olsa edebiyat dergisi dediğimiz, kısacık bir ömre daha doğarken hapsolmuş, solgun bir heves demek bu ülke topraklarında. Bunda hepimiz hemfikiriz.