usttegmenım senı cok yıllar sonra görmek mutlu etti

33%
67%